U nás máte vždy zelenú

SENIORKA n.o.

Opatrovateľská služba


Ochrana osobných údajov

    Dňa 25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov, preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Prevádzkovateľ (SENIORKA n.o.) v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje podľa osobitného predpisu. Radi by sme vás informovali o spôsobe akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, o vašich právach ako aj o právnych základoch spracúvania osobných údajov v nasledovných dokumentoch:

  1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov voči žiadateľom sociálnych služieb, prijímateľom v sociálnych služieb a ich rodinným príslušníkom.
  2. Informačná povinnosť prevádzkovateľa (voči zamestnancom).
„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Darujte 2% z dane